Alt om lån

Selvbetjent utlån og innlevering

 • På biblioteket kan de fleste lån og innleveringer utføres på selvbetjent PC skjerm (touch skjerm)
 • Følg veiledningsark på veggen om hvordan man bruker selvbetjening ved utlån og innlevering.
 • Dersom du har glemt lånekortet, kan du få registrert utlån og innlevering av bibliotekaren i skranken.

Lånekort på mobiltelefon.

 • Bibliofil fungerer som ditt digitale lånekort. Har du glemt lånekortet hjemme? Ingen problem. Har du mobil kan du laste ned Bibliofil sin app fra enten Apple Store eller Google Play og få tilgang til lånekortet ditt.

Lånekort

 • Lånekortet er gratis
 • Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek (nasjonalt lånekort)
 • Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket
 • Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort
 • Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort
 • Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort. Nytt kort kan utstedes.

Låneregler

  • Det er gratis å låne på biblioteket
  • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier har andre lånetider.
  • Bøker, lydbøker, musikk : 28 dager
  • Film: 7 dager
  • Språkkurs: 56 dager
  • Tidsskrifter: 14 dager
  • Hurtiglån (nytt, spesielt etterspurt materiale): 7 dager
  • Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket.

  Ansvar og brudd på regler

 • For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes ved å kjøpe samme bok eller materiell.
 • Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett

Fjernlån

   •  Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån.
   • Lånere kan selv også bestille fjernlån via norgeslån hvis man har nasjonalt lånekort. Sjekk i vår base før du bestiller norgeslån.
   • Fjernlån er ressurskrevende, og hvis låner gjentatte ganger ikke henter bestilt fjernlån eller unnlater å levere fjernlån materiale, faller retten til å fjernlån bort.

Innlevering utenom åpningstid

 • Utenom bibliotekets åpningstider kan du levere tilbake det du har lånt i bokkassen rett utenfor hoveddør. Bøkene blir tatt inn og registrert innlevert når biblioteket åpner igjen.
Translate »